over dichters

In de rubriek WANDELROUTE/FIETSROUTE staat ook informatie over de dichter

-Willem van Waasbergen, pseudoniem Will Waes, geboren op 30 juli 1933 te Strijen. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Kandidaat Van Waasbergen werd in 1962 bevestigd als hervormd predikant te Vaals-Gulpen (Zuid-Limburg). Daarna stond hij in Baarn (1969). Zijn laatste gemeente was Wassenaar (1981). Ds. Van Waasbergen ging in 1989 met emeritaat en bleef in Wassenaar wonen. Hij woonde toen op de Prinsenweg 56. Hij schreef veel gedichten en gaf vele bundels uit. Het laatste couplet van dit lied stond ook op zijn bericht van overlijden in 2014.

-Ida Gardina Gerhardt is classica en dichteres. Zij is geboren op 11 mei 1905 te Gorinchem. In haar jeugd verhuisde ze naar Schiedam, Rotterdam en Wassenaar (1923). Ze studeerde Klassieke Talen in Leiden en Utrecht. Ze werd docent klassieke talen in Groningen, Kampen en Bilthoven. Ze ontving vele literaire prijzen, onder anderen de P.C. Hooft-prijs voor haar gehele oeuvre in 1979. Ze overleed op 15 augustus 1997 op 94-jarige leeftijd in Warnsveld.

-Maria van Daalen is het pseudoniem van Maria Machelina de Rooij. Zij is geboren op 8 juli 1950 te Voorburg. Zij ging Nederlandse taal- en letterkunde studeren, specialisatie was middeleeuwse hoofse liedkunst. Zij is Nederlands dichteres en schrijfster. ze was een aantal jaren redacteur van literaire tijdschriften en publiceerde verhalen en gedichten in allerlei  literaire tijdschriften. Ze woonde niet in Wassenaar maar verbleef in 2010 enige maanden in het gebouw van de NIAS, om te werken aan haar achtste dichtbundel en schreef het gedicht dat daar nu op de muur staat.

-Jan Jacob Slauerhoff was dichter en romanschrijver. Hij werd geboren te Leeuwarden, 15 september 1898 en stierf te Hilversum, 5 oktober 1936. Slauerhoff schreef ‘Woninglooze’ niet omdat hij woningloos was, maar hij had al op jonge leeftijd een diep verlangen om de wijde wereld in te trekken. Hij wilde naar zee, maar zijn vader stond erop dat hij medicijnen ging studeren. Hij vond een compromis tussen zijn toekomstige verlangen en wat zijn ouders van hem verwachtten: hij werd scheepsarts naar het Verre Oosten, Latijns-Amerika en West Afrika. Over dat zeemansbestaan schreef hij honderden gedichten, waarin hij zijn afkeer van de geordende maatschappij onder woorden bracht. In latere bundels gaat het vaak over het lot van de gedoemde zwerver, die door zijn driften eindeloos wordt voortgejaagd. Tussen zijn reizen door was hij in Nederland waar hij meestal waarnam in artsenpraktijken. Hij woonde in 1932 en 1933 met zijn echtgenoot, de danseres Darja Collin, op de Backershagenlaan in Wassenaar. Hun wegen scheidden zich toen.

- Anthonie Donker (N.A. Donkersloot) was hoogleraar Nederlands, letterkundige, schrijver, essayist, dichter en literair vertaler. Behalve onder het pseudoniem Maarten de Rijk maakte hij ook gebruik van de pseudoniemen Anthonie Donker, Aart van der Alm en Siem de Maat.  Hij is geboren op 8 september 1902 te Rotterdam en overleden op 26 december 1965 te Amsterdam. In 1926 was hij leraar aan het Rijnlands Lyceum in Wassenaar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij betrokken bij verzetsactiviteiten en werd door de Duitse bezetter ontslagen als hoogleraar en gearresteerd. Hij werd opgesloten in het Oranjehotel en in het kamp Sint-Michielsgestel. Na zijn vrijlating dook hij op 15 augustus 1942 onder bij uitgever L.J. Bakker, Crocus straat 14 in Wassenaar. Vanuit zijn kamer hoorde hij het pianospel van Mies Dadema, zij woonde op Hyacinthstaat 7. Hij huwde in 1945 met haar in Wassenaar.

-A. Marja (A.T. Mooij), geboren in de pastorie van Oude Leije en het gezin verhuisdetoen hij zeven jaar was naar Winschoten. Zijn moeder stierf toen hij 14 was en in deze periode van verdriet begon het schrijven van gedichten voor hem belangrijk te worden. Toen zijn vader, die predikant was, in Zeeland beroepen werd ging hij in de stad Groningen op kamers wonen en kreeg hij contact met kunsthoeders, die allen in opstand waren tegen geloof en kerk.hij debuteerde in 37 met de gedichtenbundel en daarna volgden tot 1963 nog 19 bundels. Zijn biografie kenmerkt zich door ongeluk. Hij kon van zijn scheppend werk niet leven, had moeite met het behouden van een vaste baan, scheidde twee maal en had al vroeg hartklachten en diabetes. Hij stierf op 46-jarige leeftijd.

-Willem Karel Damman van der Meulen (1923- 2006) is geboren in Gorredijk en behaalde het gymnasiumdiploma. Hij heeft een reclamebureau in Rotterdam gehad en vanaf 1956 was hij directeur van Nijgh en Van Ditmar, daarna van uitgeverij Sijthoff in leiden. Hij kwam in 1958 met zijn vrouw in Wassenaar wonen en hij overleed in 2006 in Wassenaar.

-Fetze Pijlman, Neerlandicus, auteur, dichter en vertaler. Hij is geboren op 31 mei 1946 te Rotterdam en woonde in Wassenaar in de jaren zestig toen zijn vader predikant was in de Bloemcamplaankerk.

-Chris van Geel, dichter en beeldend kunstenaar. Hij werd op 12 september 1917 te Amsterdam geboren en overleed te Amsterdam op 8 maart 1974.
Hij heeft niet in Wassenaar gewoond, maar verbleef regelmatig op de Pauwhof.

-Hans Lodeizen was dichter. Hij is geboren in Naarden op 20 juli 1924 en stierf in Lausanne op 26 juli 1950. Hij bracht een deel van zijn korte leven in Wassenaar door in zijn ouderlijk huis.

-Jan Willem Schulte Nordholt was  dichter en hoogleraar in de geschiedenis en cultuur van Noord-Amerika. Hij is geboren te Zwolle, 12 september 1920, woonde en overleed te  Wassenaar, stierf op 16 augustus 1995.

-P.N. Van Eyck, dichter, criticus, essayist en hoogleraar Nederlandse taal-en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden.  Hij is geboren op 1 oktober 1887 te Breukelen, woonde in Wassenaar en stierf te Wassenaar op 10 april 1954.

-Mieke van den Berg, schrijfster en dichter. Zij is geboren 11 september te Wassenaar en woont er nog.

-Jaap Zijlstra is een Nederlandse dichter, schrijver en predikant. Hij is geboren in Wassenaar op 5 september 1933 en hij groeide hier op.Hij overleed op 22 december 2015.

-Birgit van Zwicht(1986) schreef dit gedicht in 1997 en opende met het voorlezen hiervan de expositie ‘Scholen in beeld’ op de Open Monumentendag. Zij had dit gedicht geschreven omdat haar school, de St. Bonifaciusschool met sloop werd bedreigd. Gelukkig bleef deze school, in 1917 gebouwd in de stijl van de ‘Nieuwe Haagsche School’ naar een ontwerp van de Haagse architect Co Brandes in samenwerking met architect Wouters, gespaard en werd het een Rijksmonument.
    Na het atheneum op het Adelbert College en de studie verloskunde in Maastricht werkte ze van 2008 - 2013 ze als verloskundige in Nieuwegein. In die jaren deed Birgit ook haar master in klinische epidemiologie. Sinds 2012 werkt ze aan haar promotiestudie in het LUMC, waar ze als klinisch verloskundige werkzaam is. Ze woont met haar man en kinderen weer in Wassenaar.

-Boudewijn Büch, schrijver, dichter, columnist, programmamaker, wereldreiziger, verzamelaar, bibliofiel. Hij is geboren op 14 december 1948 te Den Haag en overleed op 23 november 2002 te Amsterdam. Hij bracht zijn jeugd in Wassenaar door. Eva Rovers schreef een uitgebreide biografie over hem.

-Ida Gardina Gerhardt is classica en dichteres. Zij is geboren op 11 mei 1905 te Gorinchem. In haar jeugd verhuisde ze naar Schiedam, Rotterdam en Wassenaar (1923). Ze studeerde Klassieke Talen in Leiden en Utrecht. Ze werd docent klassieke talen in Groningen, Kampen en Bilthoven. Ze ontving vele literaire prijzen, onder anderen de P.C. Hooft-prijs voor haar gehele oeuvre in 1979. Ze overleed op 15 augustus 1997 op 94-jarige leeftijd in Warnsveld.

Fetze Pijlman, geboren in Rotterdam 1946, woonde in Wassenaar van 1961-1966. Zijn vader, Eduard Pijlman, was toen predikant van de Bloemcamplaankerk. Zijn eerste gedichten schreef Fetze in Wassenaar. Hij werd Neerlandicus. Van zijn hand verschenen tien gedichtenbundels en een aantal boeken en vertalingen. Martien van Vliet voelde zich geïnspireerd  om voor de Wassenaarders een houtsculptuur te maken in de vorm van een boom, als drager van dit gedicht. Hij koos voor dit object, gemaakt van een stoere eik, waarin hij het licht laat schommelen tussen de woorden van het gedicht. De zinnen zijn in een glasplaat gegraveerd, die tussen houten ‘armen’ rust en als het ware vertroosting kunnen geven. De stam en de kruin zijn vormgegeven met een draaibank.

Lees meer: https://www.poezieroutewassenaar.nl/fietsroute/
Hij woonde niet in Wassenaar, maar hij verbleef in de Pauwhof, een buitenplaats in ons dorp waar het echtpaar Overvoorde-Gordon gastvrijheid bood
aan letterkundigen om in een rustige omgeving te kunnen werken.  

Lees meer: https://www.poezieroutewassenaar.nl/fietsroute/
Hij woonde niet in Wassenaar, maar hij verbleef in de Pauwhof, een buitenplaats in ons dorp waar het echtpaar Overvoorde-Gordon gastvrijheid bood
aan letterkundigen om in een rustige omgeving te kunnen werken.  

Lees meer: https://www.poezieroutewassenaar.nl/fietsroute/
Hij woonde niet in Wassenaar, maar hij verbleef in de Pauwhof, een buitenplaats in ons dorp waar het echtpaar Overvoorde-Gordon gastvrijheid bood
aan letterkundigen om in een rustige omgeving te kunnen werken.  

Lees meer: https://www.poezieroutewassenaar.nl/fietsroute/
Zij is geboren op 8 juli 1950 te Voorburg, ging na haar eindexamen gymnasium enige tijd rechten studeren in Amsterdam, maar koos uiteindelijk voor de Neder- landse taal en letterkunde aan de Vrije Universiteit.  Zij studeerde in 1983 af; haar specialisatie was middeleeuwse hoofse liedkunst

Lees meer: https://www.poezieroutewassenaar.nl/fietsroute/

-Bauwke Zijlstra  was schilder en dichter. Hij is geboren op 11 maart 1903 te Kerkwijk en overleden op 26 december 1999 te De Bildt.
Hij woonde niet in Wassenaar, maar verbleef  op De Pauwhof, Deze buitenplaats was een initiatief van het echtpaar Overvoorde-Gordon. Hier werd gastvrijheid geboden aan wetenschapsbeoefenaars en kunstenaars die een rustige omgeving zochten om ongestoord te kunnen werken of om nieuwe inspiratie op te doen.

-Frans Buis is geboren op 4 december 1944 in Den Haag en heeft daar tot 1985 gewoond. Toen kwam hij in Wassenaar wonen.  Hij is elektrotechnisch ingenieur en was 40 jaar directeur van een lichtreclame bedrijf en van een elektrotechnisch installatie en adviesbureau. Sinds zijn middelbare school had hij belangstelling voor poëzie.

-Sophia Boot is geboren op 3 november 2009 in  Den Haag, maar haar ouders woonde al sinds 2007 in Wassenaar.. Ze zit in groep 5 van de Nutsschool. Ze schrijft met enige regelmaat gedichten.

-Geert Bram de Voogd is geboren in Waringin Tiga -Ned. Indië op 17-8-1931 en overleed in Wassenaar op 12-03-2017. Hij was dierenarts en had van 1958-2001 zijn praktijk op de Herenweg 11. Hij fietste elke dag na zijn werk naar de Wassenaarse Slag, kende daar ook iedereen en was vaste gast bij de Golfslag. Bij bijzondere gebeurtenissen zoals met kerst droeg hij altijd in de familiekring gedichten voor. Tijdens de afscheidsplechtigheid werd dit gedicht van hem voorgelezen dat hij in 1995 had geschreven.

-Jan Paul-Bresser was journalist, kunstcriticus, schrijver, dichter en hij schilderde in zijn vrije tijd.

Geboren op 23 april 1941 in Wassenaar begon Jan Paul Bresser na zijn HBS-tijd op het Rijnlands Lyceum zijn loopbaan in Den Haag bij Het Vaderland. Hij vertrok uit Wassenaar toen hij journalist werd in Eindhoven. Als kunstredacteur van het Eindhovens Dagblad publiceerde hij o.a. een lang kerstgedicht op de voorpagina. Voor zijn gedichten uit die tijd kreeg hij De Poëzieprijs van de stad Eindhoven. Vervolgens was hij 12 jaar chef kunst bij de Volkskrant. Hij maakte later bij de VARA-tv  het kunstprogramma ‘De verbeelding’ en was de man achter het boekenprogramma van Boudewijn Büch. Hij werkte van 1987 tot 2001 als chef cultuur en wetenschap bij Elsevier. Daarna presenteerde hij zeven jaar in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de succesvolle talkshow ‘De Kersentuin' en schreef tien jaar columns voor AD/Haagsche Courant en vele bijdragen voor weekblad Den Haag Centraal.

Zwierig en inspirerend: kunstjournalist Jan Paul Bresser - grijze krullen en immer rode konen - leefde voor zijn vak. Hij schreef enthousiasmerend over theater, film, literatuur en beeldende kunst. Ook politieke en sociale misstanden schuwde hij niet. Hij was een zachtmoedig man, maar daarin kon hij scherp zijn. Hij overleed in 2015 in Den Haag

Het gedicht ’Voorjaar’ verscheen voor het eerst in zijn boek Sara@Berkenhart.nl, 2015; in dit boek staan veel herinneringen over de geestgronden en Lentevreugd. Ook verscheen dit gedicht in de postuum uitgegeven bundel Stilte heeft het laatste woord, Verzamelde Gedichten, 2017.