sponsoring

Zonder giften of sponsors kunnen wij deze route niet uitvoeren.

Giften zijn aftrekbaar van de belasting en wel voor 125 procent omdat hij de status hebben gekregen van een culturele ANBI.

rekeningnummer voor de Stichting:
NL21INGB0006833777

Indien een van de gedichten u in het bijzonder aanspreekt, kunt u dat gedicht aangeven bij uw donatie.

 

- De Stichting is bijzonder verheugd dat de volgende bedrijven / firma's en geloofsgemeenschappen bereid waren om ons [in natura] te sponsoren, zodat wij geen kosten hadden:

- De filmzaal in de bibliotheek gebruikt mocht worden bij de feestelijke onthulling van het eerste gedicht in de poëzieroute.

- Een stichting die van oudsher banden heeft met het Gezondheidscentrum Wassenaar was bereid om de kosten op zich te nemen van de muurschildering van een gedicht van Chris van Geel op het Gezondheidscentrum.

- Een anonieme sponsor heeft de kosten van het gedicht van Slauerhoff bij de bibliotheek op zich  genomen.

- Een anonieme sponsor heeft de kosten van het gedicht van Anthonie Donker op het molenhuisje  betaald.

- De gemeente Wassenaar heeft subsidie  gegeven voor de jaren 2015,2016,2017,2018 en 2019  waardoor diverse aanloopkosten en andere vaste kosten  betaald konden worden  evenals een bijdrage bij het realiseren van diverse gedichten.

-Om het gedicht in de Parklaan zo bestendig mogelijk te maken, werden er extra kosten gemaakt. Deze extra kosten zijn gesponsord door de Wassenaarse firma's De Bosrand, v.d. Dool en Kluswijs. De houtkunstenaar Martien van Vlietheeft dit kunstwerk belangeloos gemaakt.

- Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft ons een subsidie verleend waarvan wij in 2015 de muurschildering op de Berkheistraat konden bekostigenevenals het bankje bij de Pauwhof in 2019
- Particulieren hebben giften gestort voor het realiseren van onze doelstelling.

-Weste Bezit Maatschappij heeft de twee tegeltableaus geplaatst, namelijk bij De Wassenaarse Krant en op het Plein

-Rotary Club Wassenaar bekostigde de glasplaat van het gedicht van Schulte Nordholt en de firma v.d Dool nam de sokkel en de plaatsing voor haar rekening.

-de firma G. van der Holst & Zn  maakte bij de cortenstalen plaat met gedicht op Persijnhof het voetstuk dat onder het maaiveld de plaat vasthoudt en verzorgde de plaatsing, zodat wij - behalve de uitvoering van het gedicht op de plaat - geen kosten hiervoor hoefden te maken.

-De firma van Ede zorgde voor het transport van de sokkel van het kunstwerk vanuit de Lier naar de bronsgieter in Geldermalsen en voor het transport vanuit Geldermalsen naar Wassenaar. Dit betreft het gedicht bij de Messiaskerk
De firma G. van der Holst & Zn zorgde voor de plaatsing van het geheel bij de Messiaskerk

-de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB  bekostigde  het paneel in haar tuin op de Lange Kerkdam 46 en bood dat de Wassenaarse gemeenschap aan ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan.

-wijkgemeenschap Groot Deijleroord bekostigde het paneel aan de buitenmuur van het Deijlerhof.

Verder heeft de Stichting Poëzieroute Wassenaar elk jaar een subsidie ontvangen van de gemeente Wassenaar, heeft zij subsidie ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook ontving de stichting in 2018 de Wassenaarse Cultuurprijs, waaraan een geldbedrag verbonden is. Van dit geldbedrag is het gedicht bekostigd van Bram de Voogd langs het fiets- en wandelpad naar het strand. Ook zal  dit ten goede komen aan het verwezenlijken van een brochure over de Poëzieroute.