Wandelroute centrum dorp

 

 

Fietsroute langs gedichten, de groene punten zijn locaties

Kaart met volledige route langs gedichten:

De puntjes rode zijn locaties waar gedichten gerealiseerd zijn,

de zwarte puntjes geven de locaties aan waar nog gedichten

gerealiseerd gaan worden.